www.asbestinventarisatie-experts.nl Alles over asbestinventarisatie en de kosten daarvan
 • Heeft u een oudere woning, bedrijfspand of schuur (voor 1994) en wilt/moet u asbest laten verwijderen?

 • Of gaat u een verbouwing of sloopwerk uitvoeren en is er een redelijk vermoeden dat er asbest aanwezig is?

 • Dan bent u VERPLICHT om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zonder inventarisatierapport mag asbest NIET verwijderd worden.

 • Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven

 • De genomen monsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest

 • Uiteindelijk resulterend in een asbestinventarisatierapport (type A,B, G of O)

 • Op basis van het asbestinventarisatierapport mag het asbest verwijderd worden.

Wat is asbestinventarisatie

Voordat asbest uit een gebouw of object verwijderd mag worden moet er duidelijkheid bestaan over de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Dit asbesthoudend materiaal moet vooraf geïnventariseerd worden door een deskundig en gecertificeerd (SC-540) asbestinventarisatiebedrijf. Er zijn vier verschillende soorten asbestinventarisatiemethodes elk met vaststaande procedures.

Op deze en onderliggende pagina's wordt uitgebreid aandacht geschonken aan asbest, wanneer inventarisatie wel of niet verplicht is, de verwijdering van asbest, wetgeving en de risicoklassen die in asbest onderscheiden kunnen worden.

Meer informatie over asbest hieronder:

LET OP! Hoge boetes voor overtreding asbestregels!

Alle werkzaamheden met betrekking tot asbest zijn onderhevig aan strenge wet- en regelgeving. De reden hiervoor is dat asbest bijzonder schadelijk is voor de gezondheid en diverse kankersoorten veroorzaakt. Overtreding van de regels resulteert in buitengewoon hoge boetes, zowel voor bedrijven als particulieren.

 • In oudere woningen (voor 1994) zitten vaak asbesthoudende materialen

 • Ook zijn veel rioleringsbuizen nog van asbest

 • Nog miljoenen m2 asbesthoudend golfplaat in Nederland

 • Wilt u asbest laten verwijderen? Dan moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden

 • Licht destructief onderzoek ten behoeve van bemonstering

 • Onderzoek van monsters door laboratorium

 • Onderzoek- en analyseresultaten samen vormen het asbestinventarisatierapport

 • Asbest verwijderen op basis van asbestinventarisatierapport

 • Alleen SC-530 gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen

 • Verpakken van asbest belangrijk onderdeel van proces