www.asbestinventarisatie-experts.nl Alles over asbestinventarisatie en de kosten daarvan
 • Heeft u een oudere woning, bedrijfspand of schuur (voor 1994) en wilt/moet u asbest laten verwijderen?

 • Of gaat u een verbouwing of sloopwerk uitvoeren en is er een redelijk vermoeden dat er asbest aanwezig is?

 • Dan bent u VERPLICHT om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zonder inventarisatierapport mag asbest NIET verwijderd worden.

 • Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven

 • De genomen monsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest

 • Uiteindelijk resulterend in een asbestinventarisatierapport (type A,B, G of O)

 • Op basis van het asbestinventarisatierapport mag het asbest verwijderd worden.

Type G - asbestinventarisatie rapport

Een type G asbestinventarisatie is gericht op het gebruik van het gebouw. eigenaars of beheerders van gebouwen kunnen vrijwillig opdracht geven tot asbestinventarisatie van een gebouw of object, gericht op het beheersen van asbest in het gebouw.

Net als type B asbestinventarisatie is type G een aanvulling op de volledige asbestinventarisatie type A.

Waar type B betrekking heeft op het inventariseren van niet-zichtbaar asbest, ligt de focus van type G op het opstellen van een beheersplan op basis van de resultaten van asbestinventarisatietype A.

Documentenonderzoek asbest: bouwtekeningen en gegevens leveranciers
Documentenonderzoek asbest: bouwtekeningen en gegevens leveranciers
Bepalen van risicoklassen van aangetroffen asbest op basis van asbestpercentage en risico bij verwijdering.
Bepalen van risicoklassen van aangetroffen asbest op basis van asbestpercentage en risico bij verwijdering.

Waaruit bestaat een type A asbestinventarisatie

Een onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen. Grofweg kunnen we het in 4 elementen opdelen:

 1. Deskresearch : er wordt een onderzoek gedaan naar beschikbare informatie zoals een documentenonderzoek alsmede een interview met opdrachtgever en andere betrokken.
 2. Visuele inspectie: ter plaatse wordt een visuele inspectie uitgevoerd naar asbestverdachte materialen. Het betreft hier dan een onderdeel van een gebouw waarvoor opdracht is verleend. Tevens worden in deze fase monsters genomen. Indien een bepaalde ruimte of bouwdeel niet toegankelijk is voor visuele inspectie, dan worden deze expliciet met reden in dit rapport genoemd.
 3. Monstername & analyse: een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium analyseert de aangeleverde monsters en rapporteert aan het asbestinventarisatiebureau.
 4. Verslaggeving: Schriftelijke rapportage welke bestaat ui het kwantificeren en kwalificeren van de aangetoonde asbesthoudende materialen alsmede het opstellen van een risico-analyse per specifieke toepassing.

 

Bepalen risicoklasse

Een belangrijk onderdeel van het inventarisrapport asbest is het benoemen van de risicoklassen van het aangetroffen asbest. Het asbest wordt ingedeeld in 1 van de drie risicoklassen. Bepalend hierbij is de identiteit van de stof, de aard van de gevaren, de wijze van mogelijke blootstelling en het werk of de werkwijze die met de blootstelling verband houdt.

Risicoklasse

Omschrijving van de belangrijkste kenmerken

Arbobesluit
1 Blootstellingsniveau < 0,01 vezels/cm3, licht regime 4.44
2 Blootstellingsniveau  0,01 tot 1 vezels/cm3, standaard regime 4.48
3 Blootstellingsniveau > 1 vezels/cm3, verzwaard regime conform SC-530 uitsluitend voor risicovolle niet hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton. 4.53a
Analyse van genomen monsters tijdens type A inventarisatie is noodzakelijk.
Analyse van genomen monsters tijdens type A inventarisatie is noodzakelijk.

Bemonstering

Alle asbestverdachte toepassingen worden (indien bereikbaar) bemonsterd. Zijn de asbestverdachte toepassingen niet bereikbaar dan zal dit automatisch leiden tot een onvolledige asbestinventarisatie. De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal.

Het materiaal kan bemonsterd worden door middel van:

 1. Kurkboormethode
 2. Punttang (platte of puntige bek, afhankelijk van het te bemonsteren materiaal)
 3. Pincet
 4. Kniptang/schaar/mes
 5. Spatel/kwast
 6. Gehele object.

Na bemonstering wordt het materiaal ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. De materiaalmonsters worden dubbel verpakt in poly-ethyleen monsterzakjes voor van een asbest waarschuwingssticker. Deze zakjes worden aangeboden aan een geaccrediteerd loboratium.

Laboratorium

De aangeboden monsters worden met behulp van zogenaamde polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 op de aanwezigheid van asbest onderzocht. Indien deze techniek niet mogelijk is worden de monsters onderzocht onderzocht met behulp van scanning-elektronenmicroscopie conform ISO 14966.

Laboratorium onderzoek

Rapportage

Alle aangetroffen asbesthoudende, asbestvrije en asbestverdachte materialen worden per bron op een zogenaamd bronblad vastgelegd. Op dit bronblad is vermeld:

 • bron
 • bronnummer
 • locatie
 • verdieping
 • monsternr.
 • asbestsoort(en) en percentage, op basis van analyseresultaten
 • hoeveelheid in strekkende meter, vierkante meter of aantal stuks
 • wijze van bevestiging
 • hecht of niet-hechtgebonden asbest, op basis van waarneming
 • wijze van verwijdering
 • risicoklasse, gebaseerd op het door TNO ontwikkelde SMA-rt systeem.

 

Op basis van dit asbestinventarisatierapport kan men gedetailleerde asbestverwijdering offertes aanvragen en het asbest laten verwijderen.

Wil u gratis en vrijblijvend offertes voor asbestinventarisatie aanvragen?

U kunt via deze website volledig gratis en vrijblijvend in 1 stap offertes aanvragen bij regionale asbestinventarisatiebureaus door het invullen van een eenvoudig offerte-aanvraagformulier (circa 1 minuut werk).

Na het invullen ontvangt u binnen 48 meerdere offertes van SC-540 gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven bij u in de regio.

Deze services is gratis en u bent absoluut tot niets verplicht, maar door het goed vergelijken van deze offertes op basis van prijs en kwaliteit kunt u wel uw voordeel doen en uiteindelijk één van deze aanbieders kiezen.