www.asbestinventarisatie-experts.nl Alles over asbestinventarisatie en de kosten daarvan
 • Heeft u een oudere woning, bedrijfspand of schuur (voor 1994) en wilt/moet u asbest laten verwijderen?

 • Of gaat u een verbouwing of sloopwerk uitvoeren en is er een redelijk vermoeden dat er asbest aanwezig is?

 • Dan bent u VERPLICHT om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zonder inventarisatierapport mag asbest NIET verwijderd worden.

 • Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven

 • De genomen monsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest

 • Uiteindelijk resulterend in een asbestinventarisatierapport (type A,B, G of O)

 • Op basis van het asbestinventarisatierapport mag het asbest verwijderd worden.

Kosten asbestinventarisatie

De kosten van een asbestinventarisatie zijn afhankelijk van enkele variabelen waardoor het niet mogelijk is één vaste prijs voor elke situatie aan te geven. Logischerwijs is het inventariseren van een complete fabriekshal een kostbaarder verhaal dan de inventarisatie van een kleine schuur.

Daarnaast zijn er natuurlijk verschillende soorten asbestinventarisaties mogelijk met elk eigen kostenplaatjes.

Ook de bereikbaarheid van de locatie/object die geïnventariseerd moet worden bepaalt eventuele aanvullende kosten. Een voorbeeld hiervan is de inventarisatie van een inwendig met asbest bekleedde fabrieksschoorsteen van 15 meter hoogte: hier zullen aanvullende eisen gesteld worden aan het werken op hoogte waardoor de inventarisatie kostbaarder zal worden.

Het is daarom ook zeker de moeite waard om meerdere offertes aan te vragen voor een asbestinventarisatie aangezien de prijzen zowel per regio als per aanbieder afwijken. Ook zijn sommige inventarisatiebureaus gespecialiseerd in bepaalde objecten wat ook prijsvoordeel op kan leveren.

Niettemin hebben wij hieronder voor u een indicatief tarief aangegeven voor het uitvoeren van een type A asbestinventarisatiewoning van een doorsnee rijtjeswoning in het midden van het land.

Kosten van een asbestinventarisatie zijn mede afhankelijk van de bereikbaarheid of omvang van het object of gebouw.
Kosten van een asbestinventarisatie zijn mede afhankelijk van de bereikbaarheid of omvang van het object of gebouw.
Het is verstandig om meerdere offertes aan te vragen en deze te vergelijken. De ervaring leert dat er behoorlijke prijsverschillen bestaan.
Het is verstandig om meerdere offertes aan te vragen en deze te vergelijken. De ervaring leert dat er behoorlijke prijsverschillen bestaan.

Indicatieve kosten asbestinventarisatie

Type Prijs incl. btw
Type A - asbestinventarisatie inclusief rapport € 350 - € 450

Toelichting type A asbestinventarisatierapport kosten

 • - bedrag is inclusief 2 monsternames inclusief analyses
 • - extra monsternames inclusief analyses worden veelal doorberekend a € 45 per stuk
 • - Uitvoering conform SC-540 certificering
 • - Rapport wordt veelal digitaal (in PDF) verzonden

Verwijdering asbest bij verkoop huis

Als u een huis koopt, hoeft de verkoper het eventueel aanwezige asbest niet te verwijderen. Weet de verkoper niet of er asbest in de woning zit? Dan kunt u een professioneel bedrijf een asbestinventarisatie laten uitvoeren. U betaalt als nieuwe huiseigenaar de kosten hiervan. Ook moet u de kosten van verwijdering van asbest betalen. Of u moet afspreken met de verkoper dat hij de kosten op zich neemt.

Is er asbest aanwezig in de woning en meldt de verkoper dit niet aan u? Dan kan er sprake zijn van een verborgen gebrek.

Hou er bij de koop van een huis rekening mee dat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn.

 • In oudere woningen (voor 1994) zitten vaak asbesthoudende materialen

 • Ook zijn veel rioleringsbuizen nog van asbest

 • Nog miljoenen m2 asbesthoudend golfplaat in Nederland

 • Wilt u asbest laten verwijderen? Dan moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden

 • Licht destructief onderzoek ten behoeve van bemonstering

 • Onderzoek van monsters door laboratorium

 • Onderzoek- en analyseresultaten samen vormen het asbestinventarisatierapport

 • Asbest verwijderen op basis van asbestinventarisatierapport

 • Alleen SC-530 gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen

 • Verpakken van asbest belangrijk onderdeel van proces