www.asbestinventarisatie-experts.nl Alles over asbestinventarisatie en de kosten daarvan
 • Heeft u een oudere woning, bedrijfspand of schuur (voor 1994) en wilt/moet u asbest laten verwijderen?

 • Of gaat u een verbouwing of sloopwerk uitvoeren en is er een redelijk vermoeden dat er asbest aanwezig is?

 • Dan bent u VERPLICHT om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zonder inventarisatierapport mag asbest NIET verwijderd worden.

 • Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven

 • De genomen monsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest

 • Uiteindelijk resulterend in een asbestinventarisatierapport (type A,B, G of O)

 • Op basis van het asbestinventarisatierapport mag het asbest verwijderd worden.

Type B - asbestinventarisatie rapport

Over een type B asbestinventarisatie of asbestonderzoek spreken we indien er een inventarisatie plaatsvind van niet-direct waarneembare asbest en niet-direct waarneembare asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal in een bouwwerk of object.

Er moet sprake zijn van een redelijk vermoeden van de aanwezigheid van niet-direct waarneembaar asbest. Type B wordt in aanvulling op type A asbestinventarisatie uitgevoerd.

Type B asbestinventarisatie is dus een aanvullende inventarisatie en moet altijd in combinatie met type A worden uitgevoerd.

Bij inventarisatie type B wordt het bouwwerk/object in samenwerking met het SC-530 gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf op een dusdanige selectieve manier gesloopt dat de aanwezigheid van nog resterende asbesthoudende materialen moet kunnen worden vastgesteld. 

 

Bij een type B asbestinventarisatie wordt er gesloopt en dienen veiligheidsmaatregelen optimaal te zijn.
Bij een type B asbestinventarisatie wordt er gesloopt en dienen veiligheidsmaatregelen optimaal te zijn.
Analyse van genomen monsters tijdens type A inventarisatie is noodzakelijk.
Analyse van genomen monsters tijdens type A inventarisatie is noodzakelijk.

Bemonstering

Alle asbestverdachte toepassingen worden (indien bereikbaar) bemonsterd. Zijn de asbestverdachte toepassingen niet bereikbaar dan zal dit automatisch leiden tot een onvolledige asbestinventarisatie. De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal.

Het materiaal kan bemonsterd worden door middel van:

 1. Kurkboormethode
 2. Punttang (platte of puntige bek, afhankelijk van het te bemonsteren materiaal)
 3. Pincet
 4. Kniptang/schaar/mes
 5. Spatel/kwast
 6. Gehele object.

Na bemonstering wordt het materiaal ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. De materiaalmonsters worden dubbel verpakt in poly-ethyleen monsterzakjes voor van een asbest waarschuwingssticker. Deze zakjes worden aangeboden aan een geaccrediteerd loboratium.

Laboratorium

De aangeboden monsters worden met behulp van zogenaamde polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 op de aanwezigheid van asbest onderzocht. Indien deze techniek niet mogelijk is worden de monsters onderzocht onderzocht met behulp van scanning-elektronenmicroscopie conform ISO 14966.

Laboratorium onderzoek

Rapportage

Alle aangetroffen asbesthoudende, asbestvrije en asbestverdachte materialen worden per bron op een zogenaamd bronblad vastgelegd. Op dit bronblad is vermeld:

 • bron
 • bronnummer
 • locatie
 • verdieping
 • monsternr.
 • asbestsoort(en) en percentage, op basis van analyseresultaten
 • hoeveelheid in strekkende meter, vierkante meter of aantal stuks
 • wijze van bevestiging
 • hecht of niet-hechtgebonden asbest, op basis van waarneming
 • wijze van verwijdering
 • risicoklasse, gebaseerd op het door TNO ontwikkelde SMA-rt systeem.

 

Op basis van dit asbestinventarisatierapport kan men gedetailleerde asbestverwijdering offertes aanvragen en het asbest laten verwijderen.

Wil u gratis en vrijblijvend offertes voor asbestinventarisatie aanvragen?

U kunt via deze website volledig gratis en vrijblijvend in 1 stap offertes aanvragen bij regionale asbestinventarisatiebureaus door het invullen van een eenvoudig offerte-aanvraagformulier (circa 1 minuut werk).

Na het invullen ontvangt u binnen 48 meerdere offertes van SC-540 gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven bij u in de regio.

Deze services is gratis en u bent absoluut tot niets verplicht, maar door het goed vergelijken van deze offertes op basis van prijs en kwaliteit kunt u wel uw voordeel doen en uiteindelijk één van deze aanbieders kiezen.