www.asbestinventarisatie-experts.nl Alles over asbestinventarisatie en de kosten daarvan
 • Heeft u een oudere woning, bedrijfspand of schuur (voor 1994) en wilt/moet u asbest laten verwijderen?

 • Of gaat u een verbouwing of sloopwerk uitvoeren en is er een redelijk vermoeden dat er asbest aanwezig is?

 • Dan bent u VERPLICHT om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zonder inventarisatierapport mag asbest NIET verwijderd worden.

 • Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven

 • De genomen monsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest

 • Uiteindelijk resulterend in een asbestinventarisatierapport (type A,B, G of O)

 • Op basis van het asbestinventarisatierapport mag het asbest verwijderd worden.

Keuzehulp

Gaat u verbouwen, slopen of wil u uw asbest laten verwijderen maar weet u niet exact wat de juiste aanpak is en wat de wettelijke verplichtingen zijn? Dan kunt u wellicht uw voordeel doen met de keuze hulp op deze bladzijde.

Door de keuzehulp te volgen krijgt u duidelijkheid over de te nemen acties.

Wanneer moet ik een asbestinventarisatie uit laten voeren?

Nr. Omschrijving Asbestinventarisatierapport nodig?
1 Ik ben eigenaar van een gebouw of object met een bouwjaar van voor 1994 en ga slopen, verbouwen of renoveren. ja
2 Ik ben aannemer en ga een gebouw of object met een bouwjaar van voor 1994 slopen, verbouwen of renoveren. ja
5 Ik heb 4 m2 leidingwerk dat geïsoleerd is met asbest en wil het verwijderen. Echter moet er wel gesloopt worden. ja
3 Ik ben particulier eigenaar van een gebouw of object van voor 1994 en weet dat er maximaal 35 m2 asbest aanwezig is dat ik ga verwijderen zonder sloop-, breek- of hakwerk waarbij vezels kunnen vrijkomen nee
4 Ik heb een asbestdak van 35 m2 en ben particulier. En het asbestdak kan zonder sloopwerk verwijderd worden nee
5 Ik heb een asbestdak van 45 m2 en ben particulier. En het asbestdak kan zonder sloopwerk verwijderd worden ja

Vuistregel

Indien asbest gesaneerd moet worden en het is meer dan 35 m2 qua oppervlakte dan moet een gecertificeerd bedrijf dat uitvoeren (mag niet door particulieren) dan MOET er altijd een asbestinventarisatie rapport worden opgesteld.

Ook indien u een offerte op maat wilt aanvragen voor het verwijderen van asbest dient u een asbestinventarisatierapport te hebben. Zonder rapport kan in principe niet een offerte worden worden afgegeven.


Wat voor soort of type asbestinventarisatie heb ik nodig?

Type/soort asbestinventarisatie Omschrijving
Type A Direct waarneembare asbest waarbij licht destructief onderzoek uitgevoerd mag worden ten behoeve van inventarisatie
Type B Niet-direct waarneembaar asbest waarbij selectief destructief onderzoek uitgevoerd mag worden ten behoeve van inventarisatie
Type G Is een aanvulling op type A en heeft betrekking op het opstellen van een plan gericht op het beheersen van asbest in het gebouw
Type O Is een beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling. Dit is een beperkte visuele inventarisatie van asbesthoudende materialen zonder nader onderzoek.
 • In oudere woningen (voor 1994) zitten vaak asbesthoudende materialen

 • Ook zijn veel rioleringsbuizen nog van asbest

 • Nog miljoenen m2 asbesthoudend golfplaat in Nederland

 • Wilt u asbest laten verwijderen? Dan moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden

 • Licht destructief onderzoek ten behoeve van bemonstering

 • Onderzoek van monsters door laboratorium

 • Onderzoek- en analyseresultaten samen vormen het asbestinventarisatierapport

 • Asbest verwijderen op basis van asbestinventarisatierapport

 • Alleen SC-530 gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen

 • Verpakken van asbest belangrijk onderdeel van proces