www.asbestinventarisatie-experts.nl Alles over asbestinventarisatie en de kosten daarvan
 • Heeft u een oudere woning, bedrijfspand of schuur (voor 1994) en wilt/moet u asbest laten verwijderen?

 • Of gaat u een verbouwing of sloopwerk uitvoeren en is er een redelijk vermoeden dat er asbest aanwezig is?

 • Dan bent u VERPLICHT om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zonder inventarisatierapport mag asbest NIET verwijderd worden.

 • Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven

 • De genomen monsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest

 • Uiteindelijk resulterend in een asbestinventarisatierapport (type A,B, G of O)

 • Op basis van het asbestinventarisatierapport mag het asbest verwijderd worden.

Indien u een pand laat slopen met een bouwjaar voor 1994 bent u verplicht vooraf een asbestinventarisatie uit te laten voeren.
Indien u een pand laat slopen met een bouwjaar voor 1994 bent u verplicht vooraf een asbestinventarisatie uit te laten voeren.

Wanneer is asbestinventarisatie verplicht

Asbestinventarisaties zijn verplicht bij de renovatie of sloop van gebouwen en objecten van voor 1994.

Zodra er asbest verwijderd moet worden uit een gebouw of een object dient er VERPLICHT een asbestinventarisatie te worden opgemaakt door een SC-540 gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Na het uitvoeren van de asbestinventarisatie mag het asbest alleen verwijderd worden door een SC-530 gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Er is 1 uitzondering wanneer asbestinventarisatie niet verplicht is, lees hier verder...

Asbestinventarisatie en Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Per 1 maart 2017 moeten gecertificeerde bedrijven zoals asbestinventarisatie en asbestsaneringsbedrijven verplicht gebruik maken van het Landelijk Asbestvolgsysteem.

Essentie van het systeem is dat per asbestlocatie exact geregistreerd wordt wat er allemaal gebeurt zoals inventarisatie, monstername, verwijdering en storting/verwerking van het asbesthoudend afval.

Alleen erkende asbestinventarisatiebedrijven hebben toegang tot LAVS.

Nog meer dan 1 miljoen m2 asbesthoudende golfplaten dakbedekking in Nederland dient voor 2024 gesaneerd te zijn.
Nog meer dan 1 miljoen m2 asbesthoudende golfplaten dakbedekking in Nederland dient voor 2024 gesaneerd te zijn.

Indien asbest aangetroffen wordt, ben je dan verplicht om het laten verwijderen?

Er zijn verschillende antwoorden op deze vraag mogelijk.

Meer…

In sommige gevallen moet asbest verwijderd worden en in andere gevallen hoeft het niet verwijderd te worden. Lees hier verder over het verwijderen van asbest.

Minder…
 • In oudere woningen (voor 1994) zitten vaak asbesthoudende materialen

 • Ook zijn veel rioleringsbuizen nog van asbest

 • Nog miljoenen m2 asbesthoudend golfplaat in Nederland

 • Wilt u asbest laten verwijderen? Dan moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden

 • Licht destructief onderzoek ten behoeve van bemonstering

 • Onderzoek van monsters door laboratorium

 • Onderzoek- en analyseresultaten samen vormen het asbestinventarisatierapport

 • Asbest verwijderen op basis van asbestinventarisatierapport

 • Alleen SC-530 gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen

 • Verpakken van asbest belangrijk onderdeel van proces