www.asbestinventarisatie-experts.nl Alles over asbestinventarisatie en de kosten daarvan
 • Heeft u een oudere woning, bedrijfspand of schuur (voor 1994) en wilt/moet u asbest laten verwijderen?

 • Of gaat u een verbouwing of sloopwerk uitvoeren en is er een redelijk vermoeden dat er asbest aanwezig is?

 • Dan bent u VERPLICHT om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zonder inventarisatierapport mag asbest NIET verwijderd worden.

 • Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven

 • De genomen monsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest

 • Uiteindelijk resulterend in een asbestinventarisatierapport (type A,B, G of O)

 • Op basis van het asbestinventarisatierapport mag het asbest verwijderd worden.

Soorten asbestinventarisatie

Er zijn verschillende soorten asbestinventarisaties die toegepast worden in 4 verschillende situaties. Meest voorkomend is asbestinventarisatie type A. De belangrijkste verschillen tussen de vier types zijn:

 • Type A : Direct waarneembare asbest waarbij licht destructief onderzoek uitgevoerd mag worden ten behoeve van inventarisatie
 • Type B : Niet-direct waarneembaar asbest waarbij selectief destructief onderzoek uitgevoerd mag worden ten behoeve van inventarisatie
 • Type G : Is een aanvulling op type A en heeft betrekking op het opstellen van een plan gericht op het beheersen van asbest in het gebouw
 • Type O : Is een beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling. Dit is een beperkte visuele inventarisatie van asbesthoudende materialen zonder nader onderzoek.

Meer informatie over de verschillende soorten asbestinventarisatierapporten vindt u hieronder:

LET OP! Hoge boetes voor overtreding asbestregels!

Alle werkzaamheden met betrekking tot asbest zijn onderhevig aan strenge wet- en regelgeving. De reden hiervoor is dat asbest bijzonder schadelijk is voor de gezondheid en diverse kankersoorten veroorzaakt. Overtreding van de regels resulteert in buitengewoon hoge boetes, zowel voor bedrijven als particulieren.

 • In oudere woningen (voor 1994) zitten vaak asbesthoudende materialen

 • Ook zijn veel rioleringsbuizen nog van asbest

 • Nog miljoenen m2 asbesthoudend golfplaat in Nederland

 • Wilt u asbest laten verwijderen? Dan moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden

 • Licht destructief onderzoek ten behoeve van bemonstering

 • Onderzoek van monsters door laboratorium

 • Onderzoek- en analyseresultaten samen vormen het asbestinventarisatierapport

 • Asbest verwijderen op basis van asbestinventarisatierapport

 • Alleen SC-530 gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen

 • Verpakken van asbest belangrijk onderdeel van proces