www.asbestinventarisatie-experts.nl Alles over asbestinventarisatie en de kosten daarvan
 • Heeft u een oudere woning, bedrijfspand of schuur (voor 1994) en wilt/moet u asbest laten verwijderen?

 • Of gaat u een verbouwing of sloopwerk uitvoeren en is er een redelijk vermoeden dat er asbest aanwezig is?

 • Dan bent u VERPLICHT om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zonder inventarisatierapport mag asbest NIET verwijderd worden.

 • Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven

 • De genomen monsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest

 • Uiteindelijk resulterend in een asbestinventarisatierapport (type A,B, G of O)

 • Op basis van het asbestinventarisatierapport mag het asbest verwijderd worden.

sc 540 gecertificeerd

Asbestonderzoek alleen door SC-540 bedrijven

Zowel voor het inventariseren als voor het daadwerkelijk verwijderen van asbest bestaan verplichte certificeringen.

Bedrijven die niet gecertificeerd zijn mogen deze werkzaamheden NIET verrichten.

SC-540 gecertificeerde bedrijven: alleen deze bedrijven mogen asbest inventariseren.

SC-530 gecertificeerde bedrijven: alleen deze bedrijven mogen asbest verwijderen.

Ook personen die werken verrichten op asbestgebied moeten persoonlijk gecertificeerd zijn

Naast de verplichte certificering voor bedrijven moeten ook personen die werkzaam zijn op asbestgebied ook persoonlijk gecertificeerd zijn en wel conform de volgende certificeringen

 • Deskundig toezichthouder Asbestsloop (DTA) conform SC-510
 • Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) conform SC-520
 • CI-auditor Asbest conform SC-550
 • Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) conform SC-560
Niet alleen het bedrijf moet gecertificeerd zijn, maar ook de inspecteur
Niet alleen het bedrijf moet gecertificeerd zijn, maar ook de inspecteur
Accreditatie laboratoriums garandeert betrouwbare resultaten.
Accreditatie laboratoriums garandeert betrouwbare resultaten.

Certificering zorgt voor extra veiligheid tijdens asbestwerkzaamheden

Door de eisen die aan gecertificeerde bedrijven gesteld worden zoals protocollen, opleidingseisen en eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen, wordt de kwaliteit en veiligheid sterk verbeterd.

Hierdoor zijn ook omstanders en bewoners beter beschermd tegen het mogelijk vrijkomen van kankerverwekkende asbestvezels.

Regels voor het slopen van asbest

Sinds 1992 gelden voor het slopen of verwijderen van asbest strenge voorschriften. De drie belangrijkste wettelijke voorschriften zijn:

 1. voor aanvang van de werkzaamheden moet elke sloop waarbij asbest aanwezig is door het uitvoeren bedrijf worden gemeld aan de inspectie van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ofwel de voormalige Arbeidsinspectie
 2. de werkzaamheden moeten uitgevoerd door een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (of onder toezicht staan van)
 3. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens een van te voren opgesteld schriftelijk werkplan.
Bij sloop van gebouwen is asbestinventarisatie veelal standaard
Bij sloop van gebouwen is asbestinventarisatie veelal standaard
 • In oudere woningen (voor 1994) zitten vaak asbesthoudende materialen

 • Ook zijn veel rioleringsbuizen nog van asbest

 • Nog miljoenen m2 asbesthoudend golfplaat in Nederland

 • Wilt u asbest laten verwijderen? Dan moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden

 • Licht destructief onderzoek ten behoeve van bemonstering

 • Onderzoek van monsters door laboratorium

 • Onderzoek- en analyseresultaten samen vormen het asbestinventarisatierapport

 • Asbest verwijderen op basis van asbestinventarisatierapport

 • Alleen SC-530 gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen

 • Verpakken van asbest belangrijk onderdeel van proces