www.asbestinventarisatie-experts.nl Alles over asbestinventarisatie en de kosten daarvan
 • Heeft u een oudere woning, bedrijfspand of schuur (voor 1994) en wilt/moet u asbest laten verwijderen?

 • Of gaat u een verbouwing of sloopwerk uitvoeren en is er een redelijk vermoeden dat er asbest aanwezig is?

 • Dan bent u VERPLICHT om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zonder inventarisatierapport mag asbest NIET verwijderd worden.

 • Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven

 • De genomen monsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest

 • Uiteindelijk resulterend in een asbestinventarisatierapport (type A,B, G of O)

 • Op basis van het asbestinventarisatierapport mag het asbest verwijderd worden.

Voorafgaand aan verwijdering MOET asbest geïnventariseerd worden door een SC-540 bedrijf.
Voorafgaand aan verwijdering MOET asbest geïnventariseerd worden door een SC-540 bedrijf.

Wetgeving

Er zijn regels in de wet vastgelegd over hoe men om moet gaan met asbesthoudende materialen. Sommige regels zijn van toepassing op particulieren en andere regels gelden weer alleen voor bedrijven of voor werkgevers.  Zo hebben werkgevers, werknemers en zelfstandigen altijd te maken met het Arbeidsomstandighedenbesluit terwijl particulieren die asbesthoudend materiaal  willen verwijderen te maken hebben met het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de regels van hun gemeente. Bedrijven, instellingen en zelfstandigheden die asbest willen (laten) verwijderen uit een bouwwerk of object hebben met beide besluiten te maken.

In 1993 is een aanscherping van het gebruik van asbest ingesteld. In 1999 is een Europese richtlijn aanvaard en opgenomen in het Nederlandse wetgeving Productenbesluit Asbest. Echter pas in 2005 werd elke toepassing van Asbest in Europa verboden.

SC-530 en SC-540 gecertificeerde bedrijven

Bedrijven die asbest inventariseren én bedrijven die asbest verwijderen dienen gecertificeerd te zijn.

 • De SC-530 certificering: deze certificering heeft betrekking op het verwijderen van asbest. Specifiek staan er voorschriften in voor het verwijderen van asbesthoudende materialen
 • De SC-540 certificering: deze certificering heeft betrekking op het inventariseren van asbest. Het gaat dan om het inventariseren van aanwezig asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of asbest besmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object. 
Asbest verwijderen mag alleen door SC-530 gecertificeerde bedrijven.
Asbest verwijderen mag alleen door SC-530 gecertificeerde bedrijven.

Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is verplicht

Per 1 maart 2017 zijn asbest-gerelateerde partijen als opdrachtgevers, asbestinventarisatiebureaus en asbestsaneerders en verplicht om per geografische locatie de bevindingen vast te leggen in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) van de Rijksoverheid.

Onderwerpen als opdrachtgever, locatie, opdrachtnummer, asbestinventarisatierapport etc. worden vastgelegd in deze digitale database.

Op deze manier kunnen partijen snel en betrouwbaar de relevante informatie inzien en worden fouten en overtredingen voorkomen.

Voor asbestverwijdering bedrijven biedt LAVS de volgende mogelijkheden:

U kunt de informatie uit het LAVS gebruiken om de verwijderopdracht uit te voeren. U vult de gegevens in het LAVS aan met de bronnen die u heeft verwijderd en met hoeveel asbest u gestort heeft.

Doordat alle gegevens van een locatie in het LAVS staan, heeft u altijd snel inzicht en overzicht in de asbestsituatie, is het uitwisselen van informatie en rapporten met ketenpartners eenvoudiger en gebeuren meldingen naar bevoegde instanties, zoals de inspectie SZW, de gemeente en de certificerende instantie, automatisch waardoor u ook automatisch voldoet aan wet- en regelgeving.

Verwijdering asbest bij verkoop huis

Als u een huis koopt, hoeft de verkoper het eventueel aanwezige asbest niet te verwijderen. Weet de verkoper niet of er asbest in de woning zit? Dan kunt u een professioneel bedrijf een asbestinventarisatie laten uitvoeren. U betaalt als nieuwe huiseigenaar de kosten hiervan. Ook moet u de kosten van verwijdering van asbest betalen. Of u moet afspreken met de verkoper dat hij de kosten op zich neemt.

Is er asbest aanwezig in de woning en meldt de verkoper dit niet aan u? Dan kan er sprake zijn van een verborgen gebrek.

Hou er bij de koop van een huis rekening mee dat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn.

 • In oudere woningen (voor 1994) zitten vaak asbesthoudende materialen

 • Ook zijn veel rioleringsbuizen nog van asbest

 • Nog miljoenen m2 asbesthoudend golfplaat in Nederland

 • Wilt u asbest laten verwijderen? Dan moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden

 • Licht destructief onderzoek ten behoeve van bemonstering

 • Onderzoek van monsters door laboratorium

 • Onderzoek- en analyseresultaten samen vormen het asbestinventarisatierapport

 • Asbest verwijderen op basis van asbestinventarisatierapport

 • Alleen SC-530 gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen

 • Verpakken van asbest belangrijk onderdeel van proces