Gratis Offertes Ontvangen (vrijblijvend)

Door het correct invullen en verzenden van het onderstaande formulier vraagt u in 1 eenvoudige stap tegelijkertijd bij 3 tot 4 asbestinventarisatie bedrijven een offerte aan. Deze service is volledig gratis en verplicht u tot niets.

Gratis offertes Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering

GEWENSTE WERKZAAMHEDEN:

 


 
UW CONTACTGEGEVENS
Door het aanvragen van offertes kunt u goed vergelijken op zowel kwaliteit als prijs. Wij adviseren dan ook om minstens drie offertes te vergelijken om zo het meest optimale resultaat te behalen qua prijs en kwaliteit.

  • In oudere woningen (voor 1994) zitten vaak asbesthoudende materialen

  • Ook zijn veel rioleringsbuizen nog van asbest

  • Nog miljoenen m2 asbesthoudend golfplaat in Nederland

  • Wilt u asbest laten verwijderen? Dan moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden

  • Licht destructief onderzoek ten behoeve van bemonstering

  • Onderzoek van monsters door laboratorium

  • Onderzoek- en analyseresultaten samen vormen het asbestinventarisatierapport

  • Asbest verwijderen op basis van asbestinventarisatierapport

  • Alleen SC-530 gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen

  • Verpakken van asbest belangrijk onderdeel van proces

Asbestinventarisatie

Voordat asbest verwijderd mag worden of een sloopvergunning aangevraagd kan worden, MOET men een asbestinventarisatie uit laten voeren.

Bij sloopwerken is de kans op het vrijkomen van asbestvezels het grootst.

Doorgaans wordt een type A asbestinventarisatie uitgevoerd op basis waarvan men aangetroffen asbest mag laten verwijderen.

Alleen SC-540 gecertificeerde bedrijven mogen een asbestinventarisatie uitvoeren.

Uitzondering op de plicht tot inventarisatie is het verwijderen van asbest (zonder te schuren/breken/zagen etc.) van asbestgolfplaten door particulieren met een maximum van 35m2.

Op basis van de inventarisatie en de analyse van genomen monsters wordt een asbest inventarisatie rapport opgesteld.

U kunt niet alleen een offerte aanvragen voor asbestinventarisatie, maar ook voor het verwijderen van asbest of een combinatie daarvan. Naast asbestinventarisatie bureaus adviseren en bemiddelen wij ook op het gebied van asbestverwijdering. (zie ook www.asbest-experts.nl)

Door het aanvragen van offertes kunt u goed vergelijken op zowel kwaliteit als prijs. Wij adviseren dan ook om minstens drie offertes te vergelijken om zo het meest optimale resultaat te behalen qua prijs en kwaliteit.