www.asbestinventarisatie-experts.nl Alles over asbestinventarisatie en de kosten daarvan
 • Heeft u een oudere woning, bedrijfspand of schuur (voor 1994) en wilt/moet u asbest laten verwijderen?

 • Of gaat u een verbouwing of sloopwerk uitvoeren en is er een redelijk vermoeden dat er asbest aanwezig is?

 • Dan bent u VERPLICHT om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zonder inventarisatierapport mag asbest NIET verwijderd worden.

 • Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven

 • De genomen monsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest

 • Uiteindelijk resulterend in een asbestinventarisatierapport (type A,B, G of O)

 • Op basis van het asbestinventarisatierapport mag het asbest verwijderd worden.

Asbestinventarisatie

Wilt u asbest laten verwijderen of gaat u verbouwen, renoveren of slopen en is uw gebouw van voor 1994?

Dan bent u verplicht om een onderzoek uit te laten voeren waarbij in kaart wordt gebracht waar de asbest exact in zit en om wat voor soort asbest het gaat.

Pas nadat er een asbestinventarisatierapport (door een SC-540 gecertificeerd bedrijf) is opgesteld mag u het asbest laten verwijderen (door een SC-530 gecertificeerd bedrijf).

Nog ruim 1 miljoen m2 asbestdaken in Nederland die gesaneerd moeten worden voor 2024,
Nog ruim 1 miljoen m2 asbestdaken in Nederland die gesaneerd moeten worden voor 2024,

Asbest is extreem gevaarlijk

Wees verstandig en loop geen risico: door het inademen van vrijgekomen asbestvezels kunnen mensen kanker krijgen. Elk jaar vallen ruim 1100 slachtoffers door asbestvezels. Zeker bij losgebonden asbest kunnen in de loop der tijd vezels vrijkomen zonder dat er sloop-, breek of hakwerk aan te pas komt.

Door enkele honderden euro's te besteden kunt u uw woning volledig laten onderzoeken om zo zekerheid te krijgen.

Meer informatie over asbestinventarisatie (rapporten)

Wat kunt u op deze website vinden:

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de verschillende soorten asbestinventarisaties, in wat voor situatie u welke uit moet laten voeren en de indicatieve kosten daarvan. Daarnaast kunt u gratis en vrijblijvend offertes voor elk soort asbestinventarisatierapport aanvragen via deze website. Deze service is volledig gratis en verplicht u tot niets.

 • In oudere woningen (voor 1994) zitten vaak asbesthoudende materialen

 • Ook zijn veel rioleringsbuizen nog van asbest

 • Nog miljoenen m2 asbesthoudend golfplaat in Nederland

 • Wilt u asbest laten verwijderen? Dan moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden

 • Licht destructief onderzoek ten behoeve van bemonstering

 • Onderzoek van monsters door laboratorium

 • Onderzoek- en analyseresultaten samen vormen het asbestinventarisatierapport

 • Asbest verwijderen op basis van asbestinventarisatierapport

 • Alleen SC-530 gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen

 • Verpakken van asbest belangrijk onderdeel van proces