www.asbestinventarisatie-experts.nl Alles over asbestinventarisatie en de kosten daarvan
 • Heeft u een oudere woning, bedrijfspand of schuur (voor 1994) en wilt/moet u asbest laten verwijderen?

 • Of gaat u een verbouwing of sloopwerk uitvoeren en is er een redelijk vermoeden dat er asbest aanwezig is?

 • Dan bent u VERPLICHT om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zonder inventarisatierapport mag asbest NIET verwijderd worden.

 • Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven

 • De genomen monsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest

 • Uiteindelijk resulterend in een asbestinventarisatierapport (type A,B, G of O)

 • Op basis van het asbestinventarisatierapport mag het asbest verwijderd worden.

Particulieren mogen zelf asbest verwijderen tot maximaal 35 m2 asbesthoudend materiaal.
Particulieren mogen zelf asbest verwijderen tot maximaal 35 m2 asbesthoudend materiaal.

Wannneer is asbestinventarisatie niet verplicht

Alleen in 1 uitzonderingsgeval is geen asbestinventarisatie nodig

U mag als particulier zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen zonder dat daar een asbestinventarisatie voor is vereist. Dit mag alleen als dit kan zonder dat u het materiaal beschadigt. U kunt bijvoorbeeld zelf een vensterbank weghalen als deze met schroeven vastzit. Of u mag de asbesthoudende golfplaten van uw schuurtje verwijderen en afvoeren. Er mogen echter geen asbestvezels vrij kunnen komen. U mag niet meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal zelf verwijderen.

U moet altijd een sloopmelding doen bij uw gemeente als u asbest gaat verwijderen. Uw gemeente kan u verder vertellen welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en waar u het materiaal kwijt kunt.

Bij sloop of renovatie dient u een sloopmelding te doen.
Bij sloop of renovatie dient u een sloopmelding te doen.

Conform Bouwbesluit moet u een sloopmelding doen bij aanwezigheid asbest

Onder 'slopen' wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Bij verbouwingen kan dus sprake zijn van gedeeltelijk slopen. In dat geval moet u ook een sloopmelding doen. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Maximaal 35 m2 mag alleen door particulieren zelf verwijderd worden zonder asbestinventarisatie, echter wel met sloopmelding.
Maximaal 35 m2 mag alleen door particulieren zelf verwijderd worden zonder asbestinventarisatie, echter wel met sloopmelding.
 • In oudere woningen (voor 1994) zitten vaak asbesthoudende materialen

 • Ook zijn veel rioleringsbuizen nog van asbest

 • Nog miljoenen m2 asbesthoudend golfplaat in Nederland

 • Wilt u asbest laten verwijderen? Dan moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden

 • Licht destructief onderzoek ten behoeve van bemonstering

 • Onderzoek van monsters door laboratorium

 • Onderzoek- en analyseresultaten samen vormen het asbestinventarisatierapport

 • Asbest verwijderen op basis van asbestinventarisatierapport

 • Alleen SC-530 gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen

 • Verpakken van asbest belangrijk onderdeel van proces