www.asbestinventarisatie-experts.nl Alles over asbestinventarisatie en de kosten daarvan
 • Heeft u een oudere woning, bedrijfspand of schuur (voor 1994) en wilt/moet u asbest laten verwijderen?

 • Of gaat u een verbouwing of sloopwerk uitvoeren en is er een redelijk vermoeden dat er asbest aanwezig is?

 • Dan bent u VERPLICHT om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zonder inventarisatierapport mag asbest NIET verwijderd worden.

 • Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven

 • De genomen monsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest

 • Uiteindelijk resulterend in een asbestinventarisatierapport (type A,B, G of O)

 • Op basis van het asbestinventarisatierapport mag het asbest verwijderd worden.

Over asbest

Asbest is een materiaal dat gewoon in de natuur voorkomt en dat jarenlang op grote schaal is gebruikt in allerlei soorten materialen vanwege de zeer gunstige eigenschappen zoals:

 • onbrandbaar
 • slijtvast
 • hoog isolerend vermogen
 • hoge themperatuur en chemische bestendigheid
Amosiet of bruine asbest
Amosiet of bruine asbest
 • 6 soorten asbest
 • Er zijn 6 verschillende soorten asbest met elk verschillende eigenschappen. Maar stuk voor stuk zijn ze zeer schadelijk voor de gezondheid.

 • Chrysotiel (witte asbest, komt het meeste voor)
 • Amosiet (bruine asbest)
 • Crocidoliet (blauwe asbest) (50x gevaarlijker dan witte asbest)
 • Astinoliet
 • Anthophylliet
 • Tremoliet
 • Hechtgebonden asbest
 • Asbesthoudend materiaal kan qua toepassing ingedeeld worden in hechtgebonden asbest en in niet-hechtgebonden asbest. (bij deze laatste kunnen te zijner tijd vezels vrijkomen).

  Voorbeelden van hechtgebonden asbestmaterialen:

  • Gebonden aan cement zoals asbestcement platen, bloembakken, rioleringsbuizen etc.
  • Gebonden aan kitten en kunststoffen in vloer en wandafwerkmiddelen
  • Gebonden aan rubber of kunststof als pakkingmateriaal
 • Niet-hechtgebonden asbest
 • Bij niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen kan asbest gemakkelijker vrijkomen en is per definitie daarom gevaarlijker.

  Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbestmaterialen

  • isolatiemateriaal
  • doek voor isolatiemateriaal
  • kousen van elektriciteitskabels
  • brandwerend plaatmateriaal
  • asbestpapier
  • isolatiekoorden
 • Asbest en gezondheid
 • Vrijkomende asbestvezels kunnen ingeademd worden en blijven in de long achter waarbij ze longproblemen gaan veroorzaken en op termijn de volgende aandoeningen kunnen veroorzaken:

  1. Asbestose
  2. Longkanker (binnen 10 tot 30 jaar na blootstelling)
  3. Mesothelioom (kanker van het long/buikvlies, typisch asbest gerelateerd)
  4. Keelkopkanker
  5. Darmkanker
  6. Pleurale plaques
  7. Epdemiologie

Er zijn 6 verschillende soorten asbest met elk verschillende eigenschappen. Maar stuk voor stuk zijn ze zeer schadelijk voor de gezondheid.

 • Chrysotiel (witte asbest, komt het meeste voor)
 • Amosiet (bruine asbest)
 • Crocidoliet (blauwe asbest) (50x gevaarlijker dan witte asbest)
 • Astinoliet
 • Anthophylliet
 • Tremoliet
 • Asbesthoudend materiaal kan qua toepassing ingedeeld worden in hechtgebonden asbest en in niet-hechtgebonden asbest. (bij deze laatste kunnen te zijner tijd vezels vrijkomen).

  Voorbeelden van hechtgebonden asbestmaterialen:

  • Gebonden aan cement zoals asbestcement platen, bloembakken, rioleringsbuizen etc.
  • Gebonden aan kitten en kunststoffen in vloer en wandafwerkmiddelen
  • Gebonden aan rubber of kunststof als pakkingmateriaal

  Bij niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen kan asbest gemakkelijker vrijkomen en is per definitie daarom gevaarlijker.

  Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbestmaterialen

  • isolatiemateriaal
  • doek voor isolatiemateriaal
  • kousen van elektriciteitskabels
  • brandwerend plaatmateriaal
  • asbestpapier
  • isolatiekoorden

  Vrijkomende asbestvezels kunnen ingeademd worden en blijven in de long achter waarbij ze longproblemen gaan veroorzaken en op termijn de volgende aandoeningen kunnen veroorzaken:

  1. Asbestose
  2. Longkanker (binnen 10 tot 30 jaar na blootstelling)
  3. Mesothelioom (kanker van het long/buikvlies, typisch asbest gerelateerd)
  4. Keelkopkanker
  5. Darmkanker
  6. Pleurale plaques
  7. Epdemiologie
  Bij sloop is het risico op het vrijkomen van asbest groot
  Bij sloop is het risico op het vrijkomen van asbest groot

  Doorgaans alleen in gebouwen en objecten tot 1994

  In 1993 is een aanscherping van het gebruik van asbest ingesteld. In 1999 is een Europese richtlijn aanvaard en opgenomen in het Nederlandse wetgeving Productenbesluit Asbest. Echter pas in 2005 werd elke toepassing van Asbest in Nederland verboden. Door de aanscherping bevindt zich doorgaans alleen asbesthoudende materialen in gebouwen of objecten die dateren van voor 1994.

  De inschatting is dat in ongeveer 65% van de gebouwen met een bouwjaar van voor 1994 asbesthoudend materiaal aanwezig is.

  Veel voorkomende asbestlocaties

  Nr. Omschrijving (mogelijk) asbesthoudende woningonderdelen
  1 Dakplaten en dakpannen, Asbestcement regengoten, asbestcement isolatieplaten, asbestcement golfplaten
  2 Zolderisolatie, dakisolatie (binnenzijde), thermisch isolatie leidingwerk, boiler/cv-ketel isolatie,
  3 Asbesthoudende kit/stopverf bij kozijnen
  4 Asbest gevelbeplating, asbest gevelisolatie, asbesthoudend stucwerk
  5 Asbestisolatie in plafonds & tussenvloeren, vloerbedekking zoals tegels en zeil (vinyl,linoleum) met asbest onderlaag,asbesthoudende muur & plafondcoatings
  6 Asbesthoudende isolatie van verwarmingselementen zoals forneizen, gaskachels, schoorstenen, wasdrogers, wasmachines,haardrogers en vele andere elektrische apparaten. Elektrische elementen als verlichting, meterkasten etc.
  7 Auto's met asbest remblokken en asbest voeringen
  • In oudere woningen (voor 1994) zitten vaak asbesthoudende materialen

  • Ook zijn veel rioleringsbuizen nog van asbest

  • Nog miljoenen m2 asbesthoudend golfplaat in Nederland

  • Wilt u asbest laten verwijderen? Dan moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden

  • Licht destructief onderzoek ten behoeve van bemonstering

  • Onderzoek van monsters door laboratorium

  • Onderzoek- en analyseresultaten samen vormen het asbestinventarisatierapport

  • Asbest verwijderen op basis van asbestinventarisatierapport

  • Alleen SC-530 gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen

  • Verpakken van asbest belangrijk onderdeel van proces